Авторски права

Авторски права

Авторски права и ограничения свързани с тях.

 

Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на ЗНАМЕНА ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите.

ЗНАМЕНА ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ЗНАМЕНА ЕООД и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права,
ЗНАМЕНА ЕООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от търговеца предлагащ стоката. ЗНАМЕНА ЕООД не е посредник между търговец и купувач и не носи отговорност за съдържанието на публикуваните обяви от регистрираните в сайта търговци, както и за наличието на авторски права върху предлаганите от потребителите/търговците стоки в сайта. 

Всички предоставени от
ЗНАМЕНА ЕООД стоки и услуги, които се използват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на ЗНАМЕНА ЕООД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите те не използват услуга, предоставена от
ЗНАМЕНА ЕООД и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

ЗНАМЕНА ЕООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.